درباره ما

تولید ثروت حلقه مفقوده پیشران‌های اقتصاد ودر دنیای امروز یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و پایدار، شناسایی و تقویت پیشران‌های رشد است. مسیر رشد اقتصادی هرکشور تحت تاثیر نقشی است که بخش‌های پیشران ایفا خواهند کرد. پیشران‌ها بخش‌هایی هستند که می‌توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کرده و آینده …


تولید ثروت حلقه مفقوده پیشران‌های اقتصاد

ودر دنیای امروز یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و پایدار، شناسایی و تقویت پیشران‌های رشد است. مسیر رشد اقتصادی هرکشور تحت تاثیر نقشی است که بخش‌های پیشران ایفا خواهند کرد.

پیشران‌ها بخش‌هایی هستند که می‌توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کرده و آینده اقتصادی هر جامعه‌ای را تعیین کنند. این نکته اهمیت توجه به «پیشران های اقتصاد» و ایجاد ارتباط جهت هم افزایی آن‌ها را روز به روز آشکار می سازد.

دانش بنیان های ایران را به جرات می توان اصلی ترین پیشران اقتصاد ملی ایران دانست. چنانچه مقام معظم رهبری نیز به دفعات به بحث «قوی بودن» در همه زمینه ها علی الخصوص مباحث «اقتصاد دانش بنیان» تاکید دارند.

شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEI) در سنجش میزان اتکا و بکارگیری علوم در راستای توسعه اقتصادی و گزارش های شاخص جهانی نوآوری (GII) که ظرفیت و عملکرد نوآوری اقتصاد کشورهای سراسر جهان را مورد مطالعه قرار داده؛ همگی نشان از حمایت جدی حاکمیت از مباحث اقتصاد دانش بنیان دارد. البته گزارش های جهانی همچنین به کارایی نسبی سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و خروجی مطلوب این سرمایه‌گذاری‌ها در ایران تاکید دارد.

یکی از مهم‎ترین موضوعاتی که می بایست در مقابل تکانه های اقتصادی انجام گیرد توجه جدی دولت به افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و اشتغال است و این ویژگی در مورد کالاهای دانش بنیان دو چندان یافت می‎شود.

برای بهبود جایگاه جهانی کشور در نوآوری، باید اکوسیستم نوآوری به صورتی همتراز توسعه یابد؛ نمی‌توان انتظار داشت که بدون فراهم بودن شرایط مناسب راه‌اندازی کسب و کار، تامین مالی نوآوری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی و ارتباطات موثر بین‌المللی، کشور بتواند به خوبی در حوزه نوآوری رشد نماید.

در این میان اما نگاه بیشتر صنعت گران به مباحث دانش بنیان شاید در بکارگیری بیشتر از تکنولوژی خلاصه می شود؛ در حالی که باید در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف برای نوآوری آن هم مشارکت مالی و هم نقش آفرینی قوی داشته باشند.

شناسایی اینکه کدام پیشران اقتصادی می تواند با ایجاد تقاضا برای سایر گروه های اقتصادی، موجب رشد آنها شود نیز خود یک مولد پیشران محسوب می‌شود.

ما در «پیشران اقتصاد» بر این باوریم حلقه مفقوده فعالیت زیست بوم نوآوری و فناوری و ارتباط بین فعالان دانش بنیان برای هم افزایی با صنایع کشور، رسانه ها و پایگاههای اطلاع رسانی به عنوان رکن چهارم دموکراسی هستند. از اینروز در «پیشران اقتصاد» برآنیم تا با ایده های جدید نیازهای صنایع به علوم دانش بنیان و فناور را اعلام کنیم و ارتباط بیش از پیش فعالان دانش‌بنیان را ایجاد نماییم تا بسترساز ورود علم به عرصه صنعت و البته تجارت فراهم گردد. این مقوله زمانی اتفاق خواهد افتاد که با همکاری و همراهی هم بتوانیم از پتانسیل های ایجاد شده جهت تولید ثروت استفاده نموده و باعث تعالی و پیشرفت ایران اسلامی شویم.

به امید آن روز…

     ارسال خبر  


دکمه بازگشت به بالا
بستن